Agriculture of Tomorrow

agriculture arable barley bread

Welkom, Deze site is nog in opbouw.

Onder planeten.

De experimenten geven aan dat het mogelijk is, om op een andere manier een duurzame landbouw te doen, de relatie tussen planeten en gewassen

Onder ontdek het boek zijn links te vinden, die te maken hebben met het boek.

De pagina van het boek is weergegeven en er zijn YouTube filmpje te zien.

Planeten

Welke invloed hebben hemellichamen op aarde, plant, dier en mens? Hoe verhouden wij ons tot de cosmos? Hier lees je over de onderzoeken die Gerhard Jannink deed.

Boek

Jaren geleden schreef Gerhard Jannink het boek Als de bossen sterven dan sterft de aarde. De achteruitgang van onze bossen op aarde is helaas nog steeds actueel. In dit boek bespreekt Gerhard enkele fenomenen waar iedereen weet van zou moeten hebben. Waarom?

Gereedschap

Gerhard Jannink ontwikkelt en produceert ergonomisch tuingereedschap. Dit zijn werktuigen die het tuinwerk vergemakkelijken en daarmee het plezier vergroten.

Dit is een experiment met 100 dagen rogge zaaien.

De loop van Mercurius rond de zon maakt dat je periodes van groei en groeistagnatie hebt. (Omlooptijd 88 dagen. Ongeveer 3 maanden.)

Op de foto zie je bosjes stro van 1 vierkante meter gezaaide rogge. Iedere dag weer opnieuw om 6 uur Ochtens gezaaid.

De rogge is winterrogge. Dat wil zeggen dat het in de winter is gezaaid. Het ziet er de hele winter uit als een lang gras. Dan in het voorjaar, eind april begin mei, schiet het allemaal tegelijk omhoog. Het lijkt allemaal op elkaar en toch is het anders, als het gewas zich heeft ontwikkeld van alle verschillende zaaidata.

De eerste zijn de bosjes dik en er is veel rogge. Daarna zie je de opbrengst steeds minder worden (tot een grote mislukking van het gewas. misoogst.) Dan word de opbrengst weer beter.

De kalitijd van het stro aan het begin en aan het eind is anders. Het eerste stroo is bros en het laatste stro is zo hard als riet. Dit komt omdat Venus ook invloed heeft op het zaaimoment. (Omlooptijd 225 dagen. Ongeveer 7.5 maand.) Dit is een langere cyclus als mercurius. Vandaar dat er verschil in de kalitijd van het stro is.